Monday to Friday - 515 - Kingston - Surbiton - Esher - Hersham - Weybridge - Addlestone

Cromwell Road Bus Station
 • 08:20
 • 09:05
 • 10:05
 • 11:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 15:50
 • 16:35
 • 17:35
 • 18:35
 • 19:15
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Eden Street
 • 08:21
 • 09:06
 • 10:06
 • 11:01
 • 13:01
 • 14:01
 • 14:01
 • 15:01
 • 15:51
 • 16:37
 • 17:37
 • 18:36
 • 19:16
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
St James Road
 • 08:22
 • 09:07
 • 10:07
 • 11:02
 • 13:02
 • 14:02
 • 14:02
 • 15:02
 • 15:53
 • 16:38
 • 17:38
 • 18:37
 • 19:17
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Guildhall Rose Theatre
 • 08:23
 • 09:08
 • 10:08
 • 11:03
 • 13:03
 • 14:03
 • 14:03
 • 15:03
 • 15:54
 • 16:39
 • 17:39
 • 18:37
 • 19:17
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Kingston Hall Road
 • 08:24
 • 09:09
 • 10:09
 • 11:04
 • 13:04
 • 14:04
 • 14:04
 • 15:04
 • 15:54
 • 16:40
 • 17:40
 • 18:38
 • 19:18
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Kingston Univ County Hall
 • 08:26
 • 09:11
 • 10:11
 • 11:06
 • 13:06
 • 14:06
 • 14:06
 • 15:06
 • 15:57
 • 16:42
 • 17:43
 • 18:40
 • 19:20
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Kingston University Penrhyn Road
 • 08:26
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • 14:06
 • ---
 • 15:06
 • 15:58
 • 16:43
 • 17:44
 • 18:40
 • 19:20
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Surbiton Crescent
 • 08:28
 • 09:13
 • 10:13
 • 11:08
 • 13:08
 • 14:08
 • 14:08
 • 15:08
 • 15:59
 • 16:45
 • 17:45
 • 18:41
 • 19:21
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Maple Road (KT6)
 • 08:29
 • 09:14
 • 10:14
 • 11:09
 • 13:09
 • 14:09
 • 14:09
 • 15:09
 • 16:00
 • 16:46
 • 17:47
 • 18:42
 • 19:22
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
The Crescent Surbiton
 • 08:31
 • 09:16
 • 10:16
 • 11:11
 • 13:11
 • 14:11
 • 14:11
 • 15:11
 • 16:02
 • 16:48
 • 17:49
 • 18:44
 • 19:24
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Surbiton StationClaremont Rd Stop
 • 08:31
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • 14:11
 • ---
 • 15:11
 • 16:03
 • 16:49
 • 17:50
 • 18:44
 • 19:24
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Surbiton StationClaremont Rd Stop NK
 • 08:32
 • 09:17
 • 10:17
 • 11:12
 • 13:12
 • 14:12
 • 14:12
 • 15:12
 • 16:04
 • 16:49
 • 17:50
 • 18:45
 • 19:25
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Surbiton Station Victoria Road
 • 08:33
 • 09:18
 • 10:18
 • 11:13
 • 13:13
 • 14:13
 • 14:13
 • 15:13
 • 16:05
 • 16:51
 • 17:52
 • 18:46
 • 19:26
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Brighton Road (KT6)
 • 08:34
 • 09:19
 • 10:19
 • 11:14
 • 13:14
 • 14:14
 • 14:14
 • 15:14
 • 16:07
 • 16:53
 • 17:54
 • 18:47
 • 19:27
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Seething Wells Kingston Uni Campus
 • 08:35
 • 09:20
 • 10:20
 • 11:15
 • 13:15
 • 14:15
 • 14:15
 • 15:15
 • 16:08
 • 16:54
 • 17:55
 • 18:48
 • 19:28
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Prospect Road
 • 08:37
 • 09:22
 • 10:22
 • 11:17
 • 13:17
 • 14:17
 • 14:17
 • 15:17
 • 16:10
 • 16:56
 • 17:57
 • 18:50
 • 19:30
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Windmill Lane
 • 08:38
 • 09:23
 • 10:23
 • 11:18
 • 13:18
 • 14:18
 • 14:18
 • 15:18
 • ---
 • ---
 • 17:58
 • 18:51
 • 19:31
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Thorkhill Road
 • 08:39
 • 09:24
 • 10:24
 • 11:19
 • 13:19
 • 14:19
 • 14:19
 • 15:19
 • 16:12
 • 16:58
 • 18:00
 • 18:52
 • 19:32
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
High Street N-bound
 • 08:41
 • 09:26
 • 10:26
 • 11:21
 • 13:21
 • 14:21
 • 14:21
 • 15:21
 • 16:14
 • 17:00
 • 18:02
 • 18:54
 • 19:34
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Riversdale Road
 • 08:42
 • 09:27
 • 10:27
 • 11:22
 • 13:22
 • 14:22
 • 14:22
 • 15:22
 • 16:15
 • 17:01
 • 18:03
 • 18:55
 • 19:35
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Queen's Road
 • 08:43
 • 09:28
 • 10:28
 • 11:23
 • 13:23
 • 14:23
 • 14:23
 • 15:23
 • 16:16
 • 17:02
 • 18:04
 • 18:56
 • 19:36
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Speer Road
 • 08:44
 • 09:29
 • 10:29
 • 11:24
 • 13:24
 • 14:24
 • 14:24
 • 15:24
 • 16:17
 • 17:03
 • 18:05
 • 18:57
 • 19:37
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Thames Ditton Railway Station
 • 08:47
 • 09:32
 • 10:32
 • 11:27
 • 13:27
 • 14:27
 • 14:27
 • 15:27
 • 16:20
 • 17:06
 • 18:08
 • 18:59
 • 19:39
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
College Drive
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • 16:20
 • 17:07
 • ---
 • ---
 • ---
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Ember Gardens
 • 08:48
 • 09:33
 • 10:33
 • 11:28
 • 13:28
 • 14:28
 • 14:28
 • 15:28
 • 16:21
 • 17:08
 • 18:09
 • 19:00
 • 19:40
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Imber Court
 • 08:49
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • 14:28
 • ---
 • 15:28
 • ---
 • ---
 • 18:10
 • 19:00
 • 19:40
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Elm Tree Avenue
 • 08:50
 • 09:34
 • 10:34
 • 11:29
 • 13:29
 • 14:29
 • 14:29
 • 15:29
 • 16:22
 • 17:09
 • 18:11
 • 19:01
 • 19:41
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Imber Grove
 • 08:50
 • 09:35
 • 10:35
 • 11:30
 • 13:30
 • 14:30
 • 14:30
 • 15:30
 • 16:23
 • 17:10
 • 18:11
 • 19:02
 • 19:42
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
The Drive
 • 08:51
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • 14:30
 • ---
 • 15:30
 • 16:23
 • 17:11
 • 18:12
 • 19:02
 • 19:42
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Carleton Close
 • 08:52
 • 09:36
 • 10:36
 • 11:31
 • 13:31
 • 14:31
 • 14:31
 • 15:31
 • 16:24
 • 17:12
 • 18:13
 • 19:03
 • 19:43
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Esher Railway Station
 • 08:53
 • 09:37
 • 10:37
 • 11:32
 • 13:32
 • 14:32
 • 14:32
 • 15:32
 • 16:25
 • 17:13
 • 18:14
 • 19:04
 • 19:44
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Woodend
 • 08:54
 • 09:38
 • 10:38
 • 11:33
 • 13:33
 • 14:33
 • 14:33
 • 15:33
 • 16:26
 • 17:14
 • 18:15
 • 19:05
 • 19:45
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Cranbrook Drive
 • 08:55
 • 09:39
 • 10:39
 • 11:34
 • 13:34
 • 14:34
 • 14:34
 • 15:34
 • 16:27
 • 17:15
 • 18:16
 • 19:06
 • 19:46
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Douglas Road
 • 08:56
 • 09:40
 • 10:40
 • 11:35
 • 13:35
 • 14:35
 • 14:35
 • 15:35
 • 16:28
 • 17:16
 • 18:17
 • 19:07
 • 19:47
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Arran Way
 • 08:56
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • 14:35
 • ---
 • 15:35
 • 16:29
 • 17:17
 • 18:18
 • 19:07
 • 19:47
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Mill Road
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • 16:30
 • 17:18
 • ---
 • ---
 • ---
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Farm Road
 • 08:57
 • 09:41
 • 10:41
 • 11:36
 • 13:36
 • 14:36
 • 14:36
 • 15:36
 • ---
 • ---
 • 18:18
 • 19:08
 • 19:48
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Lower Green
 • 08:58
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • 14:37
 • ---
 • 15:37
 • ---
 • ---
 • 18:19
 • 19:09
 • 19:49
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Esher High School
 • 08:59
 • 09:43
 • 10:43
 • 11:38
 • 13:38
 • 14:38
 • 14:38
 • 15:38
 • 16:32
 • 17:20
 • 18:21
 • 19:10
 • 19:50
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
High Street Stop C
 • 09:01
 • 09:45
 • 10:45
 • 11:40
 • 13:40
 • 14:40
 • 14:40
 • 15:40
 • 16:35
 • 17:23
 • 18:23
 • 19:12
 • 19:52
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Princess Alice Hospice
 • 09:03
 • 09:46
 • 10:46
 • 11:41
 • 13:41
 • 14:41
 • 14:41
 • 15:41
 • 16:36
 • 17:25
 • 18:25
 • 19:13
 • 19:53
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Ramornie Close
 • 09:04
 • 09:47
 • 10:47
 • 11:42
 • 13:42
 • 14:42
 • 14:42
 • 15:42
 • 16:37
 • 17:26
 • 18:26
 • 19:14
 • 19:54
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Riverside Road
 • 09:04
 • 09:48
 • 10:48
 • 11:43
 • 13:43
 • 14:43
 • 14:43
 • 15:43
 • 16:38
 • 17:27
 • 18:27
 • 19:15
 • 19:55
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Barley Mow
 • 09:06
 • 09:49
 • 10:49
 • 11:44
 • 13:44
 • 14:44
 • 14:44
 • 15:44
 • 16:39
 • 17:29
 • 18:29
 • 19:16
 • 19:56
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
The Green
 • 09:08
 • 09:51
 • 10:51
 • 11:46
 • 13:46
 • 14:46
 • ---
 • 15:46
 • 16:41
 • 17:31
 • 18:31
 • 19:18
 • 19:58
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Westcar Lane
 • 09:09
 • 09:52
 • 10:52
 • 11:47
 • 13:47
 • 14:47
 • ---
 • 15:47
 • 16:42
 • 17:32
 • 18:32
 • 19:19
 • 19:59
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Mayfield Road
 • 09:10
 • 09:53
 • 10:53
 • 11:48
 • 13:48
 • 14:48
 • ---
 • 15:48
 • 16:43
 • 17:33
 • 18:33
 • 19:20
 • 20:00
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Ashley Road
 • 09:11
 • 09:54
 • 10:54
 • 11:49
 • 13:49
 • 14:49
 • ---
 • 15:49
 • 16:44
 • 17:34
 • 18:34
 • 19:21
 • 20:01
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Ellesmere Place
 • 09:12
 • 09:55
 • 10:55
 • 11:50
 • 13:50
 • 14:50
 • ---
 • 15:50
 • 16:45
 • 17:35
 • 18:35
 • 19:22
 • 20:02
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Old Avenue
 • 09:13
 • 09:56
 • 10:56
 • 11:51
 • 13:51
 • 14:51
 • ---
 • 15:51
 • 16:46
 • 17:36
 • 18:36
 • 19:23
 • 20:03
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Haines Bridge
 • 09:14
 • 09:57
 • 10:57
 • 11:52
 • 13:52
 • 14:52
 • ---
 • 15:52
 • 16:47
 • 17:37
 • 18:37
 • 19:24
 • 20:04
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
York Road
 • 09:15
 • 09:58
 • 10:58
 • 11:53
 • 13:53
 • 14:53
 • ---
 • 15:53
 • 16:48
 • 17:38
 • 18:39
 • 19:25
 • 20:05
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Temple Market
 • 09:16
 • 09:59
 • 10:59
 • 11:54
 • 13:54
 • 14:54
 • ---
 • 15:54
 • 16:49
 • 17:39
 • 18:40
 • 19:26
 • 20:06
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Weybridge Park
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • 16:51
 • 17:41
 • ---
 • ---
 • ---
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Weybridge Railway Station North adj
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • 16:53
 • 17:43
 • ---
 • ---
 • ---
* Not including bank holidays
SH - School Holidays
SDO - School Days Only
Weybridge Railway Station North Stop A
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • 16:54
 • 17:44